Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo Chuyên đề – CỔ PHẦN HÓA VÀ THOÁI VỐN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VẪN LÀ ƯU TIÊN CHÍNH SÁCH BẤT CHẤP NHỮNG TRỞ NGẠI CÒN TỒN TẠI

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 20/09/2018    355

Chia sẻ

Mặc dù có sự giảm tốc khá rõ rệt trong cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước trong những tháng gần đây, quá trình này vẫn đang được tiếp diễn. Vào thời điểm mà các ngành kinh tế theo chu kỳ giảm tốc, Chính phủ có thể đẩy mạnh IPO và thoái vốn tại các doanh nghiệp thuộc nhóm dịch vụ tiện ích công như cung cấp điện, nước, xăng dầu, khí đốt để đón đầu xu hướng chuyển dịch khẩu vị đầu tư sang nhóm cổ phiếu mang đặc tính phòng thủ trong năm tới.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY

DMCA.com Protection Status