Hợp tác cùng phát triển

ACV – Sẵn sàng cất cánh – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 15/02/2022    492

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q4/21 của ACV giảm 28,1% svck xuống 200 tỷ. LN ròng cả năm 2021 giảm 69,7% xuống 499 tỷ.
  • Chúng tôi kỳ vọng sản lượng khách phục hồi mạnh 193,7%/21,6%/9,4% svck giai đoạn 2022-24 nhờ kế hoạch phục hồi đường bay của chính phủ.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 117.800 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND91.000

VND117.800

0,0%

KHẢ QUAN

Công nghiệp

Kết quả kinh doanh 2021 được hỗ trợ nhờ doanh thu tài chính
Trong Q4/21, tổng lượng khách thông quan ước tính giảm 74% svck do đường bay nội địa bị hạn chế bởi đợt bùng phát dịch nghiêm trọng trong khi đường bay quốc tế vẫn đang đóng băng, khiến tổng doanh thu giảm 43% svck. Thu nhập tài chính ròng tăng 201,1% svck chủ yếu nhờ lãi tỷ giá 522 tỷ từ việc đồng Yên Nhật giảm giá so với VND trong Q4/21 trong khi cùng kỳ Q4/20, ACV ghi nhận lỗ tỷ giá 211 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp Q4/21 tăng 154,8% svck do ACV trích lập dự phòng 349 tỷ từ khoản phải thu của các hãng hàng không. Kết quả là LN ròng của ACV giảm 28,1% svck xuống 200 tỷ trong Q4/21.

Trong cả năm 2021, tổng lượng khách thông quan ước tính giảm 48,2% svck, trong đó lượng khách nội địa giảm 43,9% svck và lượng khách quốc tế giảm 95,6% svck. Doanh thu 2021 của ACV giảm 38,7% svck và LN ròng giảm 69,7% svck xuống 499 tỷ, chủ yếu nhờ thu nhập tài chính ròng và lãi tỷ giá 3.045 tỷ (+141,1% svck).

Triển vọng 2022-24: sẵn sàng mở cửa bầu trời
Chúng tôi kỳ vọng lượng khách thông quan nội địa tăng 155,3% svck trong 2022 do Việt Nam đang bước vào trạng thái bình thường mới với nhu cầu đi lại phục hồi. Trong 2023-24, lượng khách nội địa có thể trở về mức tăng trưởng bình thường 7,6%/7,9% svck. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc tế thông quan đạt 13,1 triệu khách trong năm 2022 (so với 0,2 triệu khách trong 2021) và có thể tăng 110,3%/14,3% trong 2023-24 do các đường bay quốc tế có thể trở lại hoạt động bình thường từ nửa cuối 2022 theo kế hoạch mở lại của chính phủ.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 117.800 đồng/cp
Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu ACV thêm 36,3% do (1) chúng tôi cập nhập mô hình định giá sang năm 2022, và (2) chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2022 18,7% nhưng tăng dự phóng 2023-24 20.3%/20.8% do kỳ vọng lượng khách quốc tế cao hơn và cập nhật cấu trúc chi phí mới từ báo cáo tài chính. Tiềm năng tăng giá gồm (1) đường bay quốc tế được nối lại hoàn toàn, (2) kế hoạch cổ tức được công bố, (3) niêm yết trên HSX được thông qua. Rủi ro giảm giá gồm (1) bất ổn từ dịch bệnh Covid-19, (2) đồng Yên Nhật mạnh hơn dự kiến, (3) tiến độ xây dựng sân bay Long Thành chậm hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status