Hợp tác cùng phát triển

ACB – Báo cáo ĐHCĐ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/04/2019    193

Chia sẻ

Ngày 23/04/2019 chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ 2019 của ngân hàng ACB và dưới đây là một số điểm chính trong buổi ĐHCĐ:

  • ACB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) 14% trong năm 2019.
  • ACB trả cổ tức cổ phiếu 30% cho năm 2018 và bắt đầu trả cổ tức tiền mặt cho năm 2019
  • Ngân hàng sẽ bán 6,2 triệu cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên trong chương trình ESOP 2019.
  • ACB đã được phê duyệt áp dụng Basel II, bắt đầu từ 1/5/2019.
  • Hoạt động bancassurance tăng trưởng mạnh trong năm 2018 và ACB đang xem xét hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND29.600 VND39.800 0% MUA TÀI CHÍNH

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status