Hợp tác cùng phát triển

ACB – 2021: Lợi nhuận tăng trưởng ổn định – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/04/2021    1335

Chia sẻ

  • ACB đặt kế hoạch LNTT 2021 là 10.602 tỷ đồng (+10,5% svck), tăng trưởng tín dụng 9,5% và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
  • Chúng tôi dự báo EPS CAGR đạt 16% giai đoạn 2021-23 nhờ biên lãi suất NIM và tỷ lệ chi phí/thu nhập CIR cải thiện.
  • Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu là 39.500đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND34.400

VND39.500

0,0%

KHẢ QUAN 

TÀI CHÍNH

ĐHCĐ thường niên 2021 – Những điểm chính

Theo ĐHCĐ ngày 06/04, ACB đặt kế hoạch LNTT đạt 10.602 tỷ đồng (+10,5% svck) và tăng trưởng tín dụng 9,5% svck cho năm 2021. Đối với hoạt động kinh doanh Q1/2021, ngân hàng ghi nhận LNTT đạt 3.100 tỷ đồng (+61% svck), tăng trưởng tín dụng đạt 4% sv thời điểm đầu năm và tỷ lệ nợ xấu (NPL) quanh mức 0,7%. ACB dự kiếnchia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại với tỷ lệ 25%. ACB cũng đang tìm kiếm đối tác chiến lược cho công ty con của mình là ACBS.

Chúng tôi dự báo LN tăng trưởng bền vững đạt mức 16% 2021-23

Đối với năm 2021, chúng tôi kỳ vọng thu nhập lãi thuần (NII) sẽ tăng trưởng 15% svck, nhờ tăng trưởng tín dụng 12% svck và biên lãi suất (NIM) tăng 3 điểm cơ bản (đcb) svck. Ngoài ra, chúng tôi dự báo NFI sẽ tăng 54,2% so với mức giảm thực tế 10,6% vào năm 2020 nhờ vào hợp đồng bancassurance với Sun Life Việt Nam. Chúng tôi ước tính rằng phí trả trước 370 triệu USD sẽ được phân bổ đều trong 15 năm. Chúng tôi cũng dự báo CIR trong giai đoạn 2021-23 sẽ cải thiện quanh mức 47% nhờ việc kiểm soát chi phí tốt hơn. Từ đó, LN ròng tăng 13,8% so với mức tăng cao của năm 2020 và mức tăng trưởng lợi nhuận là 16% svck cho giai đoạn 2022-23.

Chúng tôi vẫn thích ACB cho mục tiêu đầu tư dài hạn

ACB có chất lượng tài sản vững chắc (tỷ lệ NPL theo báo cáo thấp thứ hai và tỷ lệ bao nợ xấu cao thứ ba trong số các ngân hàng khác tính tới cuối năm 2020) và nguồn vốn dồi dào (hệ số an toàn vốn CAR là 11,06% vào cuối năm 2020), cho phép ngân hàng duy trì mức tăng trưởng cao bền vững và lợi nhuận cao. Thế mạnh chính của ACB là cho vay cá nhân có tài sản bảo đảm và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tập trung vào chủ doanh nghiệp, các mảng này chiếm tỷ trọng lần lượt là 61,3% và 31,3% tổng dư nợ cho vay cuối năm 2020.

Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu là 39.500đ/cp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả Quan đối với cổ phiếu ACB. Giá mục tiêu mới của chúng tôi tăng 11,6% lên 39.500 đồng, phản ánh kết quả hoạt động thực tế năm 2020 cao hơn sv dự báotrước đó và P/B mục tiêu năm 2021 tăng lên 2,0x so với 1,8x trước đó. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên định giá thu nhập thặng dư (COE: 14%, LTG: 3%) và P/B mục tiêu 2021 đạt 2,0x với tỷ trọng bằng nhau. Tiềm năng tăng giá là tín dụng và NIM tăng cao hơn dự báo. Rủi ro giảm giá là mức nợ xấu cao hơn dự báo.

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status