Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh

Thông tin đấu giá/ IPO 21/12/2015    241

Chia sẻ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh,  Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH

Địa chỉ: 19 Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

2. Vốn điều lệ: 294.040.000.000 đồng

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 12.121.080 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 05 nhà đầu tư

– Cá nhân trong nước: 03 NĐT

– Cá nhân nước ngoài: 0

– Tổ chức trong nước: 02 NĐT

– Tổ chức nước ngoài: 0

5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 12.129.080 CP

– Cá nhân trong nước: 4.925.100 CP

– Cá nhân nước ngoài: 0

– Tổ chức trong nước: 7.203.980 CP

– Tổ chức nước ngoài: 0

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 22/12/2015

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 9h ngày 24/12/2015

– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status