Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo tạm dừng tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Thông tin đấu giá/ IPO 12/01/2017    294

Chia sẻ

Ngày 10/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh có nhận được công văn số 06/Liksin – KT của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV (Tổng Công ty Liksin) về việc tạm dừng thời gian tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Liksin tại Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết. Ban tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh xin thông báo tạm dừng tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết do Tổng Công ty Liksin nắm giữ vào lúc 9h00 ngày 03/02/2017 cho đến khi Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết được sửa đổi và các bên liên quan hoàn thành việc rà soát và điều chỉnh hồ sơ.

Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các Đại lý để rút lại tiền cọc.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

 

Vui lòng tham khảo tại HOSE: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/96029cf2-00ed-d042-ad0f-5d2d6a31a09e?rid=1294544608&fid=307ac20ac063439298f67ee7e2b5c48e

 

DMCA.com Protection Status