Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT thông báo: không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Thông tin đấu giá/ IPO 06/12/2019    412

Chia sẻ

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 05/12/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 04/12/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 9 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định 342/QĐ-ĐTKDV ngày 14/11/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 05/12/2019.

Chi tiết tại đây: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status