Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá của Công ty Bảo hiểm NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 05/08/2010    313

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của

Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN được tổ chức vào ngày 05/08/2010 như sau:

1.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua:

11.512.091 cổ phần

11.512.091 cổ phần

2.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

10.200 đồng/cổ phần

4.

Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

Trong đó:  Tổ chức: 6            Cá nhân: 1.222

1.228

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

27.628.000 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

1.213

7.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

27.564.100 cổ phần

8.

Khối lượng đặt cao nhất:

3.064.000 cổ phần

9.

Khối lượng đặt thấp nhất:

100 cổ phần

10.

Giá đặt mua cao nhất:

16.500 đồng/cổ phần

11.

Giá đặt mua thấp nhất:

10.200 đồng/cổ phần

12.

Giá đấu thành công cao nhất:

26.500 đồng/cổ phần

13.

Giá đấu thành công thấp nhất:

10.900 đồng/cổ phần

14.

Giá đấu thành công bình quân:

11.225 đồng/cổ phần

15.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó:  Tổ chức: 3         Cá nhân: 514

517

16.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

11.512.091 cổ phần

0 cổ phần

17.

Tổng giá trị cổ phần bán được:

129.222.661.900 đ.

18.

Hạn thanh toán tiền mua cổ phần:

6/8/2010 – 19/8/2010

DMCA.com Protection Status