Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 28/07/2011    304

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam  được tổ chức vào ngày 28/07/2011 như sau:

 

1.

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua:

27.425.933 cổ phần

0 cổ phần

2.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

15.000 đồng/cổ phần

4.

Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

Trong đó:  Tổ chức: 3           Cá nhân: 304

  307

 

5.

Tổng khối lượng đăng ký mua:

  30.087.300 cổ phần

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

  307

7.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

30.087.300 cổ phần

8.

Khối lượng đặt cao nhất:

6.000.000 cổ phần

9.

Khối lượng đặt thấp nhất:

100 cổ phần

10.

Giá đặt mua cao nhất:

19.600 đồng/cổ phần

11.

Giá đặt mua thấp nhất:

15.000 đồng/cổ phần

12.

Giá đấu thành công cao nhất:

19.600 đồng/cổ phần

13.

Giá đấu thành công thấp nhất:

15.000 đồng/cổ phần

14.

Giá đấu thành công bình quân:

15.032 đồng/cổ phần

15.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó:  Tổ chức: 3        Cá nhân: 304

307

 

16.

Tổng số lượng cổ phần bán được:

Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

27.425.933 cổ phần

0 cổ phần

17.

Tổng giá trị cổ phần bán được:

 412.270.065.000 đồng

18.

Hạn thanh toán tiền mua cổ phần:

29/7/2011 – 16h 12/8/2011

DMCA.com Protection Status