Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 12/11/2020    598

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá: 11/11/2020
2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.982.876 cổ phần
5.      Hình thức đấu giá: Đấu giá
6.      Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
7.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8.      Giá khởi điểm: 105.500 đồng/cổ phần
9.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 12 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

 
10.  Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 7.485.000 cổ phần
11.  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu
12.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 7.485.000 cổ phần
13.  Khối lượng đặt cao nhất: 1.100.000 cổ phần
14.  Khối lượng đặt thấp nhất: 20.000 cổ phần
15.  Giá đặt mua cao nhất: 112.000 đồng/cổ phần
16.  Giá đặt mua thấp nhất: 105.600 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công cao nhất: 112.000 đồng/cổ phần
18.  Giá đấu thành công thấp nhất: 105.600 đồng/cổ phần
19.  Giá đấu thành công bình quân: 105.907 đồng/cổ phần
20.  Tổng số NĐT trúng giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 12 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

 
21.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.982.876 cổ phần
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 3.828.297 cổ phần
22.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 527.720.205.600 đồng
23.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020
24.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status