Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á DO TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 07/02/2018    254

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần : NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
3.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 33.422.937 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 9.600 đồng/ cổ phần
6.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 54 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 06 NĐT Cá nhân : 48 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 69.802.100 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 54 phiếu
9.       Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 69.802.100 cổ phần
10.  Khối lượng đặt cao nhất: 27.329.100 cổ phần
11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
12.   Giá đặt mua cao nhất: 13.800 đồng/cổ phần
13.  Giá đặt mua thấp nhất: 9.600 đồng/ cổ phần
14.  Giá đấu thành công cao nhất: 13.800 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 9.700 đồng/ cổ phần
16.  Giá đấu thành công bình quân: 9.978 đồng/ cổ phần
17.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 48 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 06 NĐT Cá nhân : 42 NĐT
18.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 33.422.937 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 333.490.038.900 đồng
20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/02/2018 đến 16h ngày 22/02/2018 
21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

 

Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 21/02/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status