Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NGUYỄN VĂN TRỖI

Thông tin đấu giá/ IPO 06/09/2018    384

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
2.      Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.781.200 cổ phần
3.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4.      Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
5.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 28 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 3 NĐT Cá nhân : 25 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 24.999.300 cổ phần
7.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 28 phiếu
8.      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 24.999.300 cổ phần
9.       Khối lượng đặt cao nhất: 1.781.200 cổ phần
10.     Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần
11.     Giá đặt mua cao nhất: 33.000 đồng/cổ phần
12.     Giá đặt mua thấp nhất: 12.500 đồng/cổ phần
13.     Giá đấu thành công cao nhất: 33.000 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công thấp nhất: 25.100 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công bình quân: 30.433 đồng/cổ phần
16.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 02 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 1 NĐT Cá nhân : 1 NĐT
17.     Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.781.200 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
18.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 54.207.870.000 đồng
19.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ ngày 15/09/2018
20.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status