Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 18/06/2021    602

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá: 17/06/2019
2.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải – TKV
3.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 404.400 cổ phần
4.      Hình thức đấu giá Đấu giá
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 15.550 đồng/cổ phần
7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 19 NĐT

 
8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 748.400 cổ phần
9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 18 phiếu
10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 718.400 cổ phần
11.  Khối lượng đặt cao nhất: 404.400 cổ phần
12.  Khối lượng đặt thấp nhất: 2.000 cổ phần
13.  Giá đặt mua cao nhất: 30.100 đồng/cổ phần
14.  Giá đặt mua thấp nhất: 15.550 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công cao nhất: 30.100 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công thấp nhất: 30.100 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công bình quân: 30.100 đồng/cổ phần
18.  Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

 
19.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 404.400 cổ phần
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
20.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 12.172.440.000 đồng
21.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  Từ ngày 17/06/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/06/2021
22.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status