Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2018    393

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
3.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.130.050 cổ phần
4.      Hình thức đấu giá: Đấu giá
5.      Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào tài khoản doanh nghiệp khác
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 27.100 đồng/ cổ phần
8.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 11 NĐT
9.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần
10.  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu
11.   Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.390.250 cổ phần
12.  Khối lượng đặt cao nhất: 2.130.050 cổ phần
13.  Khối lượng đặt thấp nhất: 190.700 cổ phần
14.   Giá đặt mua cao nhất: 41.000 đồng/cổ phần
15.  Giá đặt mua thấp nhất: 27.800 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công cao nhất: 41.000 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công thấp nhất: 35.700 đồng/cổ phần
18.  Giá đấu thành công bình quân: 38.253 đồng/cổ phần
19.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 4 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 4 NĐT
20.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.130.050 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
21.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 81.480.055.000 đồng
22.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2018
23.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status