VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU

November 30, 2018
1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
3.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.130.050 cổ phần
4.      Hình thức đấu giá: Đấu giá
5.      Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào tài khoản doanh nghiệp khác
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 27.100 đồng/ cổ phần
8.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 11 NĐT
9.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần
10.  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu
11.   Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.390.250 cổ phần
12.  Khối lượng đặt cao nhất: 2.130.050 cổ phần
13.  Khối lượng đặt thấp nhất: 190.700 cổ phần
14.   Giá đặt mua cao nhất: 41.000 đồng/cổ phần
15.  Giá đặt mua thấp nhất: 27.800 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công cao nhất: 41.000 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công thấp nhất: 35.700 đồng/cổ phần
18.  Giá đấu thành công bình quân: 38.253 đồng/cổ phần
19.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 4 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 4 NĐT
20.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.130.050 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
21.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 81.480.055.000 đồng
22.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2018
23.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Trân trọng thông báo!

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì do Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

VNDIRECT.COM.VN