Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Thông tin đấu giá/ IPO 12/04/2018    377

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường
2.      Địa chỉ: Số 174 đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3.      Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 158.070.740.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
4.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.478.827 cổ phần
5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 41 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 41 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 27.136.000 cổ phần
           Trong đó : Tổ chức : 0 CP Cá nhân : 27.136.000 CP
7.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
8.      Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 17/04/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status