Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Thông tin đấu giá/ IPO 20/08/2019    400

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tập đoàn Điện lực Việt Nam

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

–     Địa chỉ: Tầng 14, 15 &16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

–     Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.750.000 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 2 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 16.250.000 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 0 CP                      Cá nhân: 16.250.000 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2019

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 23/08/2019

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status