Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT : Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty CP Công trình 6

Thông tin đấu giá/ IPO 02/03/2016    352

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỐ PHẦN

 

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty CP Công trình 6, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau :

  1. Tổ chức sở hữu: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
  2. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Công trình 6
  3. Địa chỉ: Tổ 36 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 61.080.780.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.771.433 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 19 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 801.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 801.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/03/2016
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 04/03/2016

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status