Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

Thông tin đấu giá/ IPO 11/10/2019    543

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

– Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

– Vốn điều lệ: 78.299.580.000 đồng

– Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.495.873 cổ phần

– Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 4 NĐT

– Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 9.983.492 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 0 CP Cá nhân: 9.983.492 CP

– Giá đặt mua hợp lệ: không thấp hơn 28.100 đồng/cổ phần

– Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Từ 9 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 10/10/2019

– Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 10/10/2019

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status