Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại CTCP Dịch vụ kỹ thuật Cảng Hải Phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 26/12/2014    239

Chia sẻ

Căn cứ của 1411/2014/QĐ-VNDIRECT-KHTC của Giám đốc Khối Khách hàng Tổ chức Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 14/11/2014 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

 

– Cá nhân trong nước:  

01 NĐT

– Cá nhân nước ngoài: 

0

– Tổ chức trong nước:

01 NĐT

– Tổ chức nước ngoài:    

0

 

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   567.300 CP

 

– Cá nhân trong nước:  

283.650 CP

– Cá nhân nước ngoài: 

0

– Tổ chức trong nước:

283.650 CP

– Tổ chức nước ngoài:    

0

 

DMCA.com Protection Status