Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ

Thông tin đấu giá/ IPO 04/07/2018    537

Chia sẻ

 

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ
2.      Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
3.      Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến tiêu thụ xuất khẩu chè; Trồng, chăm sóc, thu mua cà phê; Kinh doanh vật tư nông nghiệp, các mặt hàng nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;…
4.      Vốn điều lệ: 89.356.430.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.856.665 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.856.665 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ ngày 23 tháng 07 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 07 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 07 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 10/08/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 03/08/2018 đến ngày 07/08/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=634e6ae5-8a96-416e-9691-be9b448daf75&rid=1504453883

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status