Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 28/08/2018    489

Chia sẻ

 

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương
2.      Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
3.      Ngành nghề kinh doanh:

In ấn, Mua bán vật tư ngành in

 

4.      Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.453.500 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.410.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ ngày 29 tháng 08 năm 2018 đến 16 giờ ngày 17 tháng 09 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ ngày 21 tháng 09 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 25 tháng 09 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/09/2018 đến ngày 05/10/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 01/10/2018 đến ngày 02/10/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=86148b8c-8bae-49db-81ee-e7eba23ea203&rid=1540672600

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status