Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Thông tin đấu giá/ IPO 23/03/2020    379

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

2.      Địa chỉ:

Số 60 – 66 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất và kinh doanh điện năng

4.      Vốn điều lệ:

2.062.412.460.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

31.931 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

63.016.948 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

63.016.948 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 03 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 04 năm 2020

– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2020

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2020

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

từ ngày 21/04/2020 đến ngày 29/04/2020.

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

từ ngày 24/04/2020 đến ngày 27/04/2020

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status