Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành

Thông tin đấu giá/ IPO 02/11/2018    433

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành
2.      Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá; Bán buôn nguyên liệu thuốc lá; Đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá; Kinh doanh cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa;…
4.      Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.500.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.500.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2018.

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t ngày 22/11/2016 đến ngày 28/11/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 27/11/2018 đến 28/11/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e0eb3b24-3933-4140-a5ee-9cc018e40c7f&rid=454636731

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status