Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Thông tin đấu giá/ IPO 14/05/2020    419

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

2.      Địa chỉ:

Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, …

4.      Vốn điều lệ:

36.000.000.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

14.630 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

864.000 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

864.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2020

– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 06 năm 2020

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 06 năm 2020

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

từ ngày 09/06/2020 đến ngày 15/06/2020.

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

từ ngày 12/06/2020 đến ngày 15/06/2020

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status