Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Thông tin đấu giá/ IPO 16/05/2019    711

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
2.      Địa chỉ: Số 231, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phục vụ ngành Cao su; …
4.      Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 46.452 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.209.800 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.209.800 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút  ngày 16 tháng 05 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 ngày 04 tháng 06 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 05/06/2019 đến ngày 11/06/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: ngày 10/06/2019 đến ngày 11/06/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e3caf367-e58b-4ad6-81cf-49d68b9992bc&rid=1473561955

Quy chế giao dịch: <Quy che giao dich>

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status