Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Tổng Công ty Mía Đường I – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 11/08/2015    296

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I – CTCP

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Mía đường I – CTCPSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Mía đường I – CTCP, như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I – CTCP

2.     Địa chỉ:

Số 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Trồng mía giống và mía nguyên liệu; Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm đường, bánh kẹo…

4.     Vốn điều lệ:

430.490.990.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.150 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

6.113.175 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

6.113.175 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 10/08/2014 đến 15 giờ 30 ngày 09/09/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Mía đường I – CTCP)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 14/09/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16/09/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/09/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/09/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày  18/09/2015 đến ngày 23/09/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status