Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Thông tin đấu giá/ IPO 10/11/2015    232

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài GònSở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

2.     Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

3.     Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách đường sắt. Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế; Đại lý vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; Vận tải hàng hóa đường sắt. Chi tiết: Đại lý vận tải đường sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ; Các dịch vụ liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Dịch vụ vận tải đường thủy; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Chế tạo, đóng mới các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí; Sản xuất, chế tạo phụ tùng, cấu kiện các loại, container và gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở);…

4.     Vốn điều lệ:                                                      503.100.000.000 đồng

5.     Mệnh giá    :                                                      10.000 đồng/ cổ phần

6.     Giá khởi điểm  :                                                10.000 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                                  7.210.600 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:              7.210.600 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     – Thời gian:
08h00 ngày 11/11/2015 đến 16h00 ngày 27/11/2015
     – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 03/12/2015
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 9h00 ngày 07/12/2015
     – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 08/12/2015 đến  ngày 17/12/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 10/12/2015 đến  ngày 14/12/2015

 

Trân trọng thông báo


 

DMCA.com Protection Status