Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 12/11/2015    232

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

 

2.     Địa chỉ:

130 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Vận tải hành khách đường sắt; vận tải hàng hóa đường sắt; …

4.     Vốn điều lệ:

800.589.700.000 đồng (Tám trăm tỷ năm trăm tám mươi chín triệu bẩy trăm nghìn đồng)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

11.378.669 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

11.378.669 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ ngày 11/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/12/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian: 8h30p ngày 10/12/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 21/12/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 16/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status