Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Xây lắp Bưu điện

Thông tin đấu giá/ IPO 19/05/2015    335

Chia sẻ

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Xây lắp Bưu điệnSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Xây lắp Bưu điện như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN

2.     Địa chỉ:

Số 119 phố Trung Kinh, P. Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Lập dự án đầu tư, giám sát xây dựng công trình; Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống mạng thông tin liên lạc công trình xây dựng; Thiết kế mạng, thông tin, bưu chính viễn thông công trình xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình …

4.     Vốn điều lệ:

26.774.710.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

25.830 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

900.000 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

900.000 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 19/05/2014 đến 15giờ 30 phút ngày 08/06/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Xây lắp Bưu điện)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 11/06/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 10 giờ 00 ngày 15/6/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/06/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/06/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/06/2015 đến ngày 22/06/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status