Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Dược Hà Tĩnh

Thông tin đấu giá/ IPO 19/08/2015    240

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược Hà TĩnhSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

2.     Địa chỉ:

Số 167 đường Hà Huy tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh;…

4.     Vốn điều lệ:

58.513.100.000  đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

13.400 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.395.900 cổ phần

8.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

9.     Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 19/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/09/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh)

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 28/09/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

11.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30/09/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/10/2015

13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/10/2015 đến ngày 07/10/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status