Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 23/10/2015    253

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

2.     Địa chỉ:

Số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Xuất khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản tươi; Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phụ tùng cho sản xuất công, nông nghiệp; Đầu tư – xây dựng, kinh doanh và môi giới bất động sản; …

4.     Vốn điều lệ:

200.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khởi điểm:

10.100 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

5.593.100 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

5.593.100 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ ngày 26/10/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 13/11/2015 (Sáng từ 8h30 – 12H; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian: 10 giờ ngày 20/11/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 30/11/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 27/11/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status