Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh

Thông tin đấu giá/ IPO 17/12/2014    240

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG NGHỆ TĨNH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG NGHỆ TĨNH

2.     Địa chỉ:

 Số 10 đường Trường Thi, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

3.     Ngành nghề kinh doanh:

 Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa; KD kho bãi, kho ngoại quan; Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển …

4.     Vốn điều lệ:

215.172.000.000 (Hai trăm mười lăm tỷ một trăm bảy mươi hai triệu đồng.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.100 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

3.894.156 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

3.894.156 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 04/12/2014 đến ngày 24/12/2014 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/12/2014

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 31/12/2014

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 05/01/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/01/2015 đến ngày 09/01/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status