Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC KON TUM

Thông tin đấu giá/ IPO 30/08/2018    293

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum
2.      Địa chỉ: Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
4.      Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 83.302.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần
7.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.213.830 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.213.830 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2018 đến 15h30 ngày 19/09/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/09/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 26/09/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/09/2018 đến 16 giờ ngày 06/10/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/09/2018 đến ngày 03/10/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia IPO

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status