Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP DO TỔNG CỔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 26/07/2019    435

Chia sẻ

Theo Quyết định số 174/QĐ-ĐTKDV ngày 02/07/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
3.      Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa; sản xuất sản phẩm từ plastic; …
5.      Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng
6.      Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô
7.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8.      Giá khởi điểm: 22.300 đồng/cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 44.211.900 cổ phần
10.  Thời gian và đại điểm nộp hồ sơ năng lực cho SCIC:

–       Thời gian: Từ 26/07/2019 đến 16h00 ngày 05/08/2019

–       Địa điểm: Trụ sở SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 14/08/2019

–       Địa điểm: Tại các đại ký Đấu giá(file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Từ 9h00 đến 14h00 ngày 15/08/2019

–       Địa điểm: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 14h30 ngày  15/08/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần trong ngày 22/08/2019
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá của SCIC

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tải tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status