Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN DO CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 08/08/2022    404

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Công ty Cổ phần COKYVINA sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

2.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Công ty Cổ phần COKYVINA

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

3.      Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
5.      Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 69.000 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.046.930 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.046.930 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/08/2022 đến 15h30 ngày 30/08/2022 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 07/09/2022

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h ngày 09/09/2022

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 16/09/2022

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status