Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thông tin đấu giá/ IPO 12/11/2019    574

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
3.      Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt; vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan đến ngành sơn …
5.      Vốn điều lệ: 120.270.860.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 24.296 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.247.246 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.247.246 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:- Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/11/2019 đến 15h30 ngày 28/11/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:- Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2019– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:- Thời gian: 08h30 ngày 05/12/2019– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/12/2019 đến 16 giờ ngày 11/12/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Hà Nội

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau tham du dau gia củaTập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Hà Nội

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status