Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 14/11/2018    322

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
3.      Địa chỉ: Số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, tp. Hồ Chí Minh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức; Khai thác cảng biển, cảng sông; kinh doanh kho, bãi; dịch vụ logistic; …
5.      Hình thức đấu giá: Đấu giá
6.      Vốn điều lệ: 609.993.370.000 đồng
7.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8.      Giá khởi điểm: 1.200 đồng /cổ phần
9.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.440.239 cổ phần
10.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 13.440.239 cổ phần

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/11/2018 đến 15h30 ngày 28/11/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 05/12/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/12/2018 đến 16 giờ ngày 12/12/2018
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 12/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status