Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 26/10/2018    389

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin
3.      Địa chỉ: Số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa …
5.      Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
6.      Hình thức đấu giá: Đấu giá
7.      Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
8.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
9.      Giá khởi điểm: 12.200 đồng/cổ phần
10.  Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.645.222 cổ phần
11.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.900.000 cổ phần

12.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến 15h30 ngày 15/11/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

13.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

14.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 22/11/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

15.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/11/2018 đến 16 giờ ngày 29/11/2018
16.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Vận tải Thủy – VINACOMIN

Tài liệu tham khảo và file đình kèm: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Don dang ky dau gia (1)

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status