Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/09/2019    466

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
3.      Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
4.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ khác sạn, du lịch …
5.      Vốn điều lệ thực góp: 84.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.358 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.400.000 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 11/09/2019 đến 15h30 ngày 26/09/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 01/10/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày  03/10/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 10/10/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá của CTCP Thương Mại Quảng Trị

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau tham du dau gia CTCP Thương Mại Quảng Trị

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status