Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 13/05/2020    436

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh
2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh
3. Địa chỉ: Số 4, đường Cao Xanh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
4. Ngành nghề kinh doanh: Thoát nước và xử lý nước thải, ….
5. Vốn điều lệ: 25.657.051.780 đồng
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 18.079 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.208.105 cổ phần
9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 2.208.105 cổ phần
10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 13/05/2020 đến 15h30 ngày 01/06/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 05/06/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h00 ngày  09/06/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/06/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/06/2020
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/06/2020 đến ngày 16/06/2020

Hướng dẫn tham gia đấu giá: 1. Hướng dẫn tham gia đấu giá CTCP Môi trường đo thị Hạ Long Quảng Ninh

Mẫu tham gia đấu giá: 3. Mau tham du dau gia

Thông tin chi tiết: Tại đây!

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status