Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 04/03/2020    390

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

Hà Bắc do CTCP  Phân đạm và hóa chất Hà Bắc

2.      Tên doanh nghiệp đáu giá:

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

3.      Địa chỉ:

P. Thọ Xuân, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

4.      Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất hóa chất

5.      Vốn điều lệ:

84.000.000.000 đồng

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

16.500 đồng/cổ phần

8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

5.423.000 cổ phần

9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

4.116.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 04/03/2020 đến 15h30 ngày 23/03/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 27/03/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h30 ngày  31/03/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 

Từ ngày 31/03/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/04/2020

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 

Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 07/04/2020

Hướng dẫn tham dự đấu giá: 1. Hướng dẫn tham gia đấu giá của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc sở hữu

Mẫu tham gia đấu giá: 3. Mau tham du dau gia

Thông tin chi tiết: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status