Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN III TỈNH HÀ NAM DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 05/12/2018    573

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam
3.      Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
4.      Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp …
5.      Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.253.000 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.253.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 30/11/2018 đến 15h30 ngày 20/12/2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 27/12/2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/12/2018 đến 16 giờ ngày 03/01/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 07/01/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Đơn ĐK đấu giá

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status