Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 07/08/2019    439

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn
3.      Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
4.      Ngành nghề kinh doanh: Xử lý, cấp thoát nước
5.      Vốn điều lệ: 36.273.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.241 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 1.015.644 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 1.015.644 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 07/08/2019 đến 15h30 ngày 27/08/2019

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 04/09/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 8h30 ngày  06/09/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2019 đến 16 giờ ngày 14/09/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/09/2019 đến ngày 14/09/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá của CTCP cấp thoát nước Bắc Kạn

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia cấp thoát nước BK

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status