Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỬA LÒ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 22/01/2019    315

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò
3.      Địa chỉ: Khối 1, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
4.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch …
5.      Vốn điều lệ: 48.269.590.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.718.787 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.718.787 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h30 ngày 25/02/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/03/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 04/03/2019

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tham du dau gia_Cua Lo (1)

Tài liệu hướng dẫn:CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỬA LÒ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN SỞ HỮU

Tài liệu tham khảo: tại đây

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status