VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

February 11, 2019
1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lilama 69-1
3.      Địa chỉ: Só 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; Lắp đặt hệ thống điện …
5.      Vốn điều lệ: 75.762.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 31.800 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.136.430 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 0        cổ phần

1        Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

2        Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

3        Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 08/03/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

4        Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/03/2019 đến 16 giờ ngày 15/03/2019
5        Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Tài liệu tham khảo: tại đây

Mẫu đơn đăng ký:Cac mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU như sau:

VNDIRECT.COM.VN