Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 11/02/2019    453

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lilama 69-1
3.      Địa chỉ: Só 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
4.      Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; Lắp đặt hệ thống điện …
5.      Vốn điều lệ: 75.762.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 31.800 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.136.430 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 0        cổ phần

1        Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

2        Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

3        Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10h00 ngày 08/03/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

4        Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/03/2019 đến 16 giờ ngày 15/03/2019
5        Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Tài liệu tham khảo: tại đây

Mẫu đơn đăng ký:Cac mau don tham du dau gia

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status