Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 05/09/2022    226

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

2.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

3.      Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
4.      Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường
5.      Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng
6.      Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô
7.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8.      Giá khởi điểm: 1.348.736.000.000 đồng/ lô cổ phần
9.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 56.949.500 cổ phần
10.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2022 đến 16h00 ngày 16/09/2022 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 11h00 ngày 21/09/2022

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09h ngày 23/09/2022

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 29/09/2022
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 29/09/2022

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia.html

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status