Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 01/04/2020    513

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SICI), với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

3.      Địa chỉ:

 

4.      Ngành nghề kinh doanh:

 

5.      Vốn điều lệ:

5.00.00.00.00                đồng

6.      Hình thức đấu giá:

Đấu giá trọn lô

7.      Tính chất phiên:

Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

8.      Mệnh giá:

10.000ng/cổ phần

9.      Giá khởi điểm:

26.000 đồng/cổ phần

10.  Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

45.000.000 cổ phần

11.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

45.000.000 cổ phần

12.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ ngày 03/04/2020 đến 16h00 ngày 21/04/2020

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

13.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 22/04/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

14.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 14h30 ngày 22/04/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

15.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 

Muộn nhất ngày 28/04/2020

16.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 

Theo Quy chế đấu giá

Hướng dẫn tham dự đấu giá: Hướng dẫn tham gia đấu giá của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng

Mẫu tham dự đấu giá: Mau bieu dau gia

Thông tin chi tiết: Tại đây!

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status