Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 25/07/2019    354

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ chào bán cạnh tranh cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4
3.      Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4.      Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập quy hoạch, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế xây dựng các công trình điện
5.      Vốn điều lệ: 158.347.450.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 11.335.610 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 7.745.600 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 24/07/2019 đến 15h30 ngày 06/08/2019

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 09/08/2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

–       Thời gian: 08h30 ngày  13/08/2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/08/2019 đến 16 giờ ngày 20/08/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 20/08/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá của CTCP Tư vấn xây dựng điện 4

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mẫu đơn đăng ký CTCP Tư vấn xây dựng điện 4

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status