Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 26/10/2020    409

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam
3.      Địa chỉ: 57 – 59 Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu
4.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, giấy in; Dịch vụ khách sạn, …
5.      Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 15.530 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 5.290.000 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.290.000 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h00 ngày 26/10/2020 đến 15h30 ngày 09/11/2020 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 12/11/2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08h30 ngày 16/11/2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/11/2020 đến 16 giờ ngày 23/11/2020
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 23/11/2020

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status