Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG – CTCP DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 15/11/2017    374

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP
2.      Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
3.      Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình thủy điện, công trình dân dụng, Kinh doanh sản xuất cơ khí;…
4.      Vốn điều lệ: 215.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 17.300  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.235.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.235.000 cổ phần
9.      Hình thức đấu giá Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (6.235.000 cổ phần)
10.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 13/11/2017 đến 15h30 ngày 01/12/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 10giờ 00 ngày 08/12/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/12/2017 đến 16 giờ ngày 18/12/2017
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng -CTCP

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status